Shushin

Soko kara saki wa kikanai Soko kara saki wa iwanai Sore ga otona no tsukiai desu Don’t ask to hear more, Nor speak further, That is the adult relationship.  
Comic image of Shushin, Nov 18. 2016 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii
Comic image of Shushin, Dec. 2, 2016 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii
Comic image of Shushin, Feb. 17 2017 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Hito no sei ni Shiteiru koto wo Minna jibun no sei ni Shite mina Kitto umaku ikuyo Instead of blaming others, put the blame on yourself. And surely things will be better. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Shushin by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Oni no kokoro de mireba Kono yo no naka wa Oni bakari Hotoke no kokoro de mireba Kono yo wa Minna hotokesama If you look at the world with devil’s heart, it is filled with evil. But if you look...
Comic image of Shushin, Dec 23. 2016 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Are mo shitai, Kore mo shitai de Nani mo shinai de Kotoshi mo, owari If one keeps on saying, “I want to do t his and I want to do that” long enough, one will eventally realize that...

Shushin

Omoikitte Itawari no kotoba wo Kakete mina Sono hitokoto de Aite mo kaeru shi Jibun mo kaeru kara _________________________________________________________________________________________________________________________________ From one’s heart extend with compassion a kind word, From the one kind word the other person may change, And you yourself may change. – Bishop...

Recent Posts

Purchase Culture4Kids!

- Advertisement -