Shushin

Soko kara saki wa kikanai Soko kara saki wa iwanai Sore ga otona no tsukiai desu Don’t ask to hear more, Nor speak further, That is the adult relationship.  
Comic image of Shushin, Feb. 17 2017 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii
Comic image of Shushin, Nov 18. 2016 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii
Comic image of Shushin, Dec. 2, 2016 Issue

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

SHŪSHIN

Mizu wa hikui tokoro ni Tamaru you ni Se wo hikuku sureba Hito wa onozu kara Atsumaru Be like water, seek the lower place, then every one will come to you. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Shushin by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Sontoku dewa naku Zenaku de Handan shinasai Judge good or evil, Not by the advantages or disadvantages. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii
Shushin comic image

Shushin

SHUSHIN by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Hito no sei ni Shiteiru koto wo Minna jibun no sei ni Shite mina Kitto umaku ikuyo Instead of blaming others, put the blame on yourself. And surely things will be better. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Shushin by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Recent Posts

Purchase Culture4Kids!

- Advertisement -