Sushin

Hito wo Ate ni suru kara Uragirareru no desu   You are betrayed because you depend on others.  

SHUSHIN

Omoi kitte, arigatou to Hitokoto itte, minasai Sono, hItokoto de Aite mo Kawaru shi, Jibun mo, kawaru kara Resolve to always say “thank you.” That simple phrase will transform both your own attitude and that of the hearer. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Soko kara saki wa kikanai Soko kara saki wa iwanai Sore ga otona no tsukiai desu Don’t ask to hear more, Nor speak further, That is the adult relationship.  

SHUSHIN

Kurushimi ya kanashimi no Okage de kokoro wa Fukaku nari Utsukushiku naru no desu Be thankful for suffering; it gives you a deeper and richer understanding of life and a greater appreciation for life’s beauty. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission...

Shushin

Gatagata wa Gatagata tagai ni Kokoro ga awanai to Gatagata ni naru “Gata Gata” means ricketiness, written in Chinese character as “Oneself-Others Oneself- Others”: Working with others without harmony would result in Gata Gata. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Shūshin

A facet of your character that you consider a weak point might be, in fact, your strong point.

Shushin

Shushin by Bishop Ryokan Ara, Tendai Mission of Hawaii

Shushin

Fuufu demo Tomodachi demo Aite no ketten wo Kuchi ni suru you ni nattara Naka wa kowareru Even for husband and wife, or good friends, If you voice their faults, the relationship will be broken.

Shushin

Amai kotoba wa Ato de nigaku naru Nigai kotoba wa Ato de amaku naru Sweet words may later turn bitter and bitter words may turn sweet. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

SHŪSHIN

Shinsetsu ga sugiru to Uramaremasu Shitashisugiru to Utomaremasu Being overly kind might cause resentment. Being too close sometimes causes alienation. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

Recent Posts

Purchase Culture4Kids!

- Advertisement -