GENERATION GAP

GENERATION GAP by Jon J. Murakami

8•0•8

8•0•8 by Dennis Fujitake

Dad’s Three Cats

Dad’s Three Cats by Gwen Muranaka

SHUSHIN

Jibun wa te mo dasanai de hito no yatta koto ni kuchi o dasuna. Don't criticize others, If you were not involved in it. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

SHUSHIN

Otona demo kodomo demo shikarareru yori wa homerareta hö ga ganbaru mono desu. Praised instead of scolded Adult and a child alike Will strive harder. – Bishop Ryokan Ara Tendai Mission of Hawaii

GENERATION GAP

GENERATION GAP by Jon J. Murakami

8•0•8

8•0•8 by Dennis Fujitake

Dad’s Three Cats

Dad’s Three Cats by Gwen Muranaka

GENERATION GAP

GENERATION GAP by Jon J. Murakami

8•0•8

8•0•8 by Dennis Fujitake

Recent Posts

Purchase Culture4Kids!

- Advertisement -