Paranku Clubs of Hawaii member Pat Davidson with the Hawaii United Okinawa Association club banners behind her. (Photo by Cora Hiranaka)
Paranku Clubs of Hawaii member Pat Davidson with the Hawaii United Okinawa Association club banners behind her. (Photo by Cora Hiranaka)

SATURDAY, AUG. 31, 2019  (SUBJECT TO CHANGE)

9:30 a.m. RYUKYU SOKYOKU KOYO KAI HAWAII SHIBU

Derek Fujio, President

Jane Kaneshiro Sozan Kai

Bonnie Miyashiro Soho Kai

Yamashiro Yoneko Sokyoku Kenkyu Kai

Yasuko Arakawa Aki no Kai

Toyoko Toma Sokyo Kai

Kazuko Ito Sokyoku Kyoshitsu

9:55 a.m. RYUKYU KOTEN ONGAKU NOMURA RYU ONGAKU

KYOKAI HAWAII SHIBU

Seiichi Yagi, Chapter President

10:20 a.m. HAWAII TAIKO KAI

Terry Higa, Instructor

10:50 a.m. OPENING PROCESSION (HUOA Banners, Paranku, Shishimai and Chondara)

11:05 a.m. PARANKU CLUBS OF HAWAII

Jane Tateyama, President

11:20 a.m. FORMAL OPENING CEREMONY

Greetings from HUOA President Jo Ige and Government and Community Leaders

11:45 a.m. BRANDON ING AND YUTTAI KWATTAI

12 noon RYUSEI HONRYU RYUKO KAI,

Mitsuko Toguchi Nakasone, Kaishu

12:25 p.m. YUI BUYO SUISHIN KYOGI KAI HAWAII SHIBU

Misako Yagi, Hawaii Chapter President

12:50 p.m. HAWAII OKINAWA CREATIVE ARTS

Jon Itomura, President, and Eric Nitta, Vice President

1:20 p.m. HOOGE RYU HANA NUUZI NO KAI NAKASONE DANCE ACADEMY

Lynne Yoshiko Nakasone, Grand Master and Director

1:50 p.m. RYUKYUKOKU MATSURI DAIKO HAWAII

Akemi Martin, Founder and Regional Director

2:25 p.m. JIMPU KAI U.S.A. KIN RYOSHO RYUKYU GEINO KENKYUSHO

Cheryl Yoshie Nakasone, Instructor and Shibu Cho

3 p.m. MATSUKAWA IKUKO CHORUS GROUP

Aiko Maeshiro, Group Leader

3:25 p.m. SHORIN-RYU HAWAII SEIBUKAN

Masakazu Teruya, Kancho

3:50 p.m. RYUKYU KOTEN AFUSO RYU ONGAKU KENKYUU CHOICHI KAI HAWAII

Grant “Masanduu” Murata, Chapter President

4:50 p.m. KACHASHI

The Matsukawa Ikuko Chorus Group will perform on Saturday at 3 p.m. They are known for their wide field of musical genres, which include anime, Broadway, classical and Okinawan folk songs and dance. (Photo courtesy of Lynne Miyahira)
The Matsukawa Ikuko Chorus Group will perform on Saturday at 3 p.m. They are known for their wide field of musical genres, which include anime, Broadway, classical and Okinawan folk songs and dance. (Photo courtesy of Lynne Miyahira)

OKINAWAN FESTIVAL BON DANCE (Saturday, Aug. 31)

5:30 p.m. Opening & Welcome

5:35 p.m. Young Okinawans of Hawaii (Brandon Ing and Collin Hoo)

6:40 p.m. Iwakuni Odori Aiko Kai (Gregg Nakayama and Marion Kanemori)

7:15 p.m. Hawaii Shin Kobukai (Betty Dela Cuesta)

7:50 p.m. Aiea Taiheiji Yagura Gumi (Todd Imamura)

8:25 p.m. Hawaii Eisa Shinyuu Kai (Melissa Uyeunten)

9:25 p.m. KACHASHI

(Reminder: Last shuttle leaves for McKinley High School at 10:30 p.m.)

SUNDAY, SEPT. 1, 2019  (SUBJECT TO CHANGE)

9:30 a.m. KILAUEA OKINAWA DANCE GROUP

Toshiko Neumann, Leader

9:50 a.m. HAWAII OKINAWA SHORIN-RYU/SHINDEN-RYU KARATE ASSOCIATION

Mitchel Shimamura, Sensei

10:15 a.m. HUOA ICHI GO ICHI E CLASS

Derek Asato, Instructor

10:40 a.m. HUI OKINAWA KOBUDO TAIKO

Troy Sakihara, Leader

11:15 a.m. RADIO OKINAWA’S 2019 MIUTA TAISHO WINNER: CHAMPU RYU GEINO DAN

11:50 a.m. AZAMA AKEMI RYUBU KENKYUJO HAWAII SHIBU NOMURA RYU DENTO ONGAKU KYOKAI HAWAII

Allison Yanagi, Saikosho

12:25 p.m. CHINAGU EISA HAWAII

Devin Kawamura, President

1 p.m. NIDAIME TEISHIN KAI HAWAII SHIBU AND HUOA SANSHIN CLASS

Ryosei Oshiro, Director

1:45 p.m. TAMAGUSUKU RYU SENJU KAI, FRANCES NAKACHI RYUBU DOJO

Frances Nakachi, Artistic Director

2:30 p.m. YOMITAN TOKESHI SHISHIMAI HOZONKAI

(Society of Traditional Yomitan Tokeshi Shishimai Preservation)

Kiyoshi Kobashigawa

3:10 p.m. OKINAWA MINYO KYOKAI HAWAII AND URIZUN MINYO GROUP

A Tribute to Derek Ichiro Shiroma-Sensei

RYUKYU KOTEN AFUSO RYU ONGAKU KENKYUU CHOICHI KAI HAWAII

Grant “Masanduu” Murata, Chapter President

3:40 p.m. KACHASHI

(Reminder: Last shuttle leaves for McKinley High School at 6 p.m.)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here