Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

Hito tono tsukiaide

daiji nano wa kokoro desu ga,

Motto daiji nano wa
Kiribati desu.


The heart is important in a
relationship, but more
important are your words.

 

Comic Shushin, December 7, 2018 Issue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here