Sadao China is the producer of this performance: Utakata Minyo Caravan With Kazufumi Miyazawa and Daiichi Hirata, which takes place on Saturday.
Sadao China is the producer of this performance: Utakata Minyo Caravan With Kazufumi Miyazawa and Daiichi Hirata, which takes place on Saturday.

SATURDAY, SEPT. 1, 2018  (SUBJECT TO CHANGE)

9:30 a.m. RYUKYU SOKYOKU KOYO KAI HAWAII SHIBU

Derek Fujio, President, and Sara Nakatsu, Vice President

Jane Kaneshiro Sozan Kai

Bonnie Miyashiro Soho Kai

Yamashiro Yoneko Sokyoku Kenkyu Kai

Yasuko Arakawa Aki no Kai

Sunny Tominaga Sokyoku Sanyuukai

Kazuko Ito Sokyoku Kyoshitsu

9:50 a.m. RYUKYU KOTEN ONGAKU NOMURA RYU ONGAKU

KYOKAI HAWAII SHIBU

Seiichi Yagi, Chapter President

10:10 a.m. HAWAII TAIKO KAI

Terry Higa, Instructor

10:35 a.m. OPENING PROCESSION (HUOA Banners, Shishimai and Chondara)

PARANKU CLUBS OF HAWAII

Jane Tateyama, President

11:05 a.m. FORMAL OPENING CEREMONY

Leinani Group from Okinawa

Nobuo Utsugi, Director, and Ritsuko Kanemoto, Group Leader

12:20 p.m. RYUSEI HONRYU RYUKO KAI, TOGUCHI MITSUKO RYUKYU BUYO KENKYUSHO

Mitsuko Toguchi Nakasone, Kaishu

12:45 p.m. OKINAWA YUI BUYO SUISHIN KYOGIKA HONBU AND HAWAII CHAPTER

Kyoshi Miyagi, Okinawa Honbu President

Misako Yagi, Hawaii Chapter President

1:20 p.m. HOOGE RYU HANA NUUZI NO KAI NAKASONE DANCE ACADEMY

Lynne Yoshiko Nakasone, Grand Master and Director

1:45 p.m. RYUKYUKOKU MATSURI DAIKO HAWAII

Akemi Martin, Regional Director

2:10 p.m. JIMPU KAI U.S.A. KIN RYOSHO RYUKYU GEINO KENKYUSHO

Cheryl Yoshie Nakasone, Artistic Director

2:35 p.m. UTAKATA MINYO CARAVAN WITH KAZUFUMI MIYAZAWA AND DAIICHI HIRATA

China Sadao, Producer

Inagu (Women): Mayuko Higa, Yurie Kinjo, Claudia Oshiro

Ikiga (Men): Toru Yonaha, Tatsuya Shimabukuro, Hajime Nakasone

3:15 p.m. CHATAN EISA (Chatan Cho Seinen Rengo Kai)

Yasushi Nakao, President

3:40 p.m. HAWAII OKINAWA CREATIVE ARTS

Jon Itomura, President, and Eric Nitta, Vice President

4:05 p.m. SHORIN-RYU HAWAII SEIBUKAN

Masakazu Teruya, Kancho

4:30 p.m. RYUKYU KOTEN AFUSO RYU ONGAKU KENKYUU CHOICHI KAI HAWAII

Grant “Sandaa” Murata, Chapter President

4:50 p.m. KACHASHI

OKINAWAN FESTIVAL BON DANCE (Saturday, Sept. 1)

5:30 p.m. Opening & Welcome

5:35 p.m. Hawaii Eisa Shinyuu Kai

6:40 p.m. Iwakuni Odori Aiko Kai

7:15 p.m. Hawaii Shin Kobukai

7:50 p.m. Aiea Taiheiji Yagura Gumi

8:25 p.m. Young Okinawans of Hawaii

9:25 p.m. KACHASHI

(Reminder: Last shuttle leaves for McKinley High School at 10:30 p.m.)

SUNDAY, SEPT. 2, 2018  (SUBJECT TO CHANGE)

9:30 a.m. KILAUEA OKINAWA DANCE GROUP

Toshiko Neumann, Leader

9:50 a.m. NUUANU SHORIN-RYU/SHINDEN-RYU KARATE ASSOCIATION

Mitchel Shimamura, Sensei

10:15 a.m. HUOA ICHI GO ICHI E CLASS

Derek Asato, Instructor

10:40 a.m. HUI OKINAWA KOBUDO TAIKO

Troy Sakihara, Leader

11:05 a.m. RADIO OKINAWA’S 2017 MIUTA TAISHO WINNER: AIRI ISHIMINE

11:40 a.m. AZAMA HONRYU SUMI NO KAI HAWAII SHIBU

Allison Yanagi, Saikosho

12:05 p.m. CHINAGU EISA HAWAII

Devin Kawamura, President

12:30 p.m. NIDAIME TEISHIN KAI HAWAII SHIBU AND HUOA SANSHIN CLASS

Ryosei Oshiro, Director

12:55 p.m. TAMAGUSUKU RYU SENJU KAI, FRANCES NAKACHI RYUBU DOJO KINUKO MOTOTAKE AZAMA HONRYU SEIFU ICHISEN KAI USA

Frances Nakachi, Shihan, Master Instructor, Director

Kinuko Mototake, Master Instructor, Director

1:35 p.m. UTAKATA MINYO CARAVAN CONCERT — IKIGA (MEN) WITH KAZUFUMI MIYAZAWA AND DAIICHI HIRATA

China Sadao, Producer

Inagu (Women): Mayuko Higa, Yurie Kinjo, Claudia Oshiro

Ikiga (Men): Toru Yonaha, Tatsuya Shimabukuro, Hajime Nakasone

2:15 p.m. FASHION DESIGNS FROM OKINAWA

Mitsuko Yamauchi-Sensei

2:50 p.m. Uechi-Ryu Karate Ageda Josei Dojo

Hatsuko Machida, Kancho

3:25 p.m. OKINAWA MINYO KYOKAI HAWAII AND URIZUN MINYO GROUP

Derek Ichiro Shiroma, Sensei

3:45 p.m. KACHASHI

(Reminder: Last shuttle leaves for McKinley High School at
6 p.m.)

Utakata Minyo Caravan With Kazufumi Miyazawa

Daiichi Hirata, takes place on Saturday.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here