Bishop Ryokan Ara
Tendai Mission of Hawaii

Chikara wo awaseru koto wa

Kokoro wo awaseru koto desu


To gather our strength, our hearts must also be together.

Comic Shushin, Nov. 3 2017 Issue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here